ثبت درخواست تحویل دانشنامه


مدارک ذیل اسکن و به ترتیب و صرفا در قالب فایل pdf بارگذاری گردد.
  • تمامی صفحات شناسنامه
  • کارت ملی پشت و رو)(رسید پستی جهت تعویض کارت)
  • کارت پایان خدمت / کارت یا گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور، کارت معافیت، گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر
  • دانشنامه مقطع کاردانی جهت اخذ دانشنامه مقطع کارشناسی
  • وکالتنامه محضری
  • گواهینامه موقت