کاربر گرامی

ورود مراکز آموزش علمی کاربردی

ورود »

دانش آموخته گرامی

جهت درخواست دانشنامه ابتدا از طریق این لینک نام خود را جستجو کرده و در صورت آماده بودن آن از طریق گزینه ذیل درخواست تحویل دانشنامه خود را ثبت نمایید.

ثبت درخواست تحویل دانشنامه »

چنانچه قبلا در همین سایت از قسمت ثبت درخواست تحویل دانشنامه کد رهگیری دریافت نموده اید از این بخش میتوانید از زمان تحویل دانشنامه مطلع گردید.

پیگیری کدرهگیری »

دانشجویان گرامی

دانشجویانی که در تابستاد 98 درس کارورزی را اخذ نموده اند بایستی اطلاعات محل مورد را جهت بررسی دفتر کارآفرینی را در این قسمت درج نمایند.

ثبت اطلاعات محل کارورزی »